ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Το γραφείο του αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων – διακοσμητή με μεταπτυχιακό Γιώργου Λάσκαρη, που βρίσκεται στην Κεφαλονιά, έχει ως αντικείμενο την ανακαίνιση και ολοκληρωμένη διαμόρφωση κατοικιών αλλά και επαγγελματικών χώρων. Αναλαμβάνει μελέτες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις, ανακαινίσεις αλλά και ειδικές κατασκευές.

Το γραφείο δραστηριοποιείται αυτόνομα στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς από το 2008, ενώ υπάρχει προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με τεχνικές εταιρίες στην Αθήνα όπως και για κάποιο διάστημα στο εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο).